Evolutie of revolutie?
cartoon super yacht forum revolution

Leestijd 2,5 min.

Duurzaamheid en de toekomst van de superyacht-sector waren de belangrijkste thema’s van het Superyacht Forum 2022. Van de opening keynote met Peter Lürssen en Henk de Vries tot de brainstormsessies over de perceptie van superyachts in de media, de focus lag op de toekomst van de superyacht-sector.

De verwachting is dat dit de komende jaren alleen maar urgenter zal worden. Volgens Henk de Vries, CEO van Feadship, was de slogan van het Superyacht Forum, ‘Evolve or repeat’ nog veel te tam en zou ‘Adapt or die’ een passender motto zijn. De sector ligt onder een vergrootglas en moet alle zeilen bijzetten (pun intended) om haar social license to operate niet te verliezen.

Revolutie

Na twee dagen intensief onderling discussiëren kreeg het forum woensdagochtend bezoek van Extinction Rebellion. Hun protest paste zo goed bij het thema van het forum dat Martin Redmayne van The Superyacht Group de demonstranten uitnodigde om op het podium hun verhaal te doen als start van de keynotesessie. Het krachtige pleidooi van Extinction Rebellion tegen de superyacht-sector viel iedereen uiteraard rauw op het dak, maar werd toch met applaus ontvangen. Een beschaafde reactie op een noodkreet die recht uit het hart kwam en te denken geeft. En een mooie introductie op het thema van deze ochtend: ‘The wake-up cal

Als Extinction Rebellion de discussies op het Superyacht Forum had bijgewoond zouden ze wellicht optimistischer zijn over de toekomst van de superyacht-sector. Een onverwachte medestander tijdens de ‘The wake-up call’-sessie was een bankier die op rustige toon uitlegde dat er een deadline is waar ook de superyacht-sector niet onderuit kan: steeds meer grote banken verenigen zich in de Net-Zero Banking Alliance en committeren zich aan de klimaatdoelen van de VN en de Europese Unie. Dat betekent uiteindelijk dat deze banken op termijn geen bancaire diensten meer zullen verlenen aan bedrijven die niet bijdragen aan de klimaatdoelstellingen die wereldwijd zijn overeengekomen. Dat is een keiharde deadline, niet alleen voor werven en ontwerpers, maar ook voor toeleveranciers in de sector.

Het goede nieuws

Het goede nieuws over de toekomst van de superyacht-sector is dat de innovatiekracht en de financiële middelen voorhanden zijn om voorop te lopen in de strijd tegen klimaatverandering. Superyachten hebben de potentie om de Formule 1auto’s van de oceanen worden. De superyacht-sector is het perfecte laboratorium waar nieuwe technieken worden ontwikkeld en in de praktijk getest. Deze technologie kan vervolgens zijn weg vinden naar de commerciële scheepvaart en andere industrieën.

De superyacht-sector heeft natuurlijk een groot voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld privéjets: de wind was al eeuwenlang een schone bron van voortstuwing en kan dat weer worden, niet alleen voor zeiljachten. Een inspirerend voorbeeld hiervan was de presentatie van Simon Schofield, chief technology officer van BAR Technologies over de futuristische WindWings-zeile.

BAR Technologies heeft hun race-zeilen voor zeiljachten uit de America’s Cup doorontwikkeld zodat deze nu kunnen worden ingezet op grote vracht- en containerschepen. De eerste schepen met WindWings-zeilen zijn al in aanbouw voor Cargill en varen binnenkort over de oceanen. Ook op bestaande vrachtschepen kunnen deze zeilen worden geplaatst. Ze brengen het brandstofverbruik van een groot vracht- of containerschip omlaag met wel 30% en vereisen geen speciale zeilvaardigheden: Software met artificial intelligence doet het rekenwerk voor de stuurman.

Ook in Nederland loopt de superyacht-sector voorop: Henk de Vries van Feadship verwacht dat in 2030 het eerste superyacht met zero footprint van de werf komt. Dat biedt perspectief.

Jonge generatie eigenaren

En dat perspectief is ook hard nodig, want de druk komt niet alleen van banken en activisten maar ook van een nieuwe generatie eigenaren die vaak andere eisen stelt aan een superyacht: het gaat hen niet alleen maar om luxe of snelheid. Deze jonge eigenaren, vaak afkomstig uit de tech-sector, willen hun schip ook in kunnen zetten voor maatschappelijke doelen zoals wetenschappelijke expedities of hulp bij natuurrampen. ‘Giving back to society’ is hun motto, en dat stelt nieuwe eisen aan het superyacht van de toekomst. Scheepswerf Lürssen heeft daarvoor zelfs een aparte divisie opgericht die bestaande offshore-schepen ombouwt tot een nieuwe categorie superyachten. Deze schepen bieden meer mogelijkheden dan conventionele superyachten en besparen tijdens de bouw al meteen 30% CO2 doordat een bestaand schip wordt gebruikt als platform voor een nieuw jacht.

Superyacht-concept AQUA met waterstof-aandrijving van SINOT Yacht Architecture & Design

Toekomstvisie

Deze ontwikkelingen doen ons engineers-hart natuurlijk sneller kloppen. We houden van uitdagingen en realiseren ons dat juist engineers een sleutelrol spelen bij het ontwerpen van de superyachten van de toekomst. We gaan deze uitdaging graag aan, in onze nieuwe bedrijfsvisie speelt duurzaamheid al een belangrijke rol. De inspirerende sessies op het Superyacht Forum sterken ons in het gevoel dat we op de juiste weg zijn maar dat er nog veel werk te verzetten is. We zijn er klaar voor, maar nog lang niet klaar mee.