Interieur

Door ons gevoel voor ontwerpen en kennis van productietechnieken zijn we in staat om al in een vroeg stadium rekening te houden met de uitvoerbaarheid van een ontwerp. Hierdoor zal een project zich kosteneffectief ontwikkelen en het resultaat een logische indruk maken. Echt vakwerk, op het gebied van ontwerp en techniek, daar staan wij voor!

Ontwerptekeningen

Vanaf een schets of kunstzinnige impressie maken wij de eerste gedetailleerde en functionele tekeningen. Het concept ontwikkelen wij daarmee op een esthetisch verantwoorde wijze verder tot een duidelijke plaat. De ontwerptekeningen worden gebruikt om van een klantteam goedkeuring te krijgen voor een verdere technische uitwerking.

Samensteltekeningen

Samensteltekeningen zijn technische overzichtstekeningen op het niveau van plattegronden, wandaanzichten en plafondplannen. Het ontwerp, praktische uitvoerbaarheid en de techniek komen hierin samen. Voor een klantteam is het  fijn als men vooraf weet dat alle afspraken zijn vastgelegd in een technische uitwerking  zodat het eindresultaat gegarandeerd is. Aan de andere kant is het voor de productie-afdelingen goed dat alle technische afspraken zijn vastgelegd zodat men weet dat het ontwerp voor hen uitvoerbaar is.

Werkplaatstekeningen

Wij maken graag duidelijke tekeningen waar de timmerman of -vrouw wat aan heeft. Waar hij of zij echt blij van wordt en plezierig mee aan de slag kan. Wij streven ernaar dat men trots kan zijn op wat men maakt. Dit begint met een goed verzorgde technische tekening die al uitstraalt waar het om gaat: interieurs en exterieurs van topklasse!